Koristimo kolačiće zbog pružanja boljeg korisničkog iskustva I funkcionalnosti. Nastavkom pregleda naše web stranice slažete se sa korištenjem kolačića. Saznajte više.

PRAVILA O PRIVATNOSTI ZA KORISNIČKI FORUM HUAWEI HRVATSKA

PRIVACY POLICY FOR THE USER FORUM HUAWEI HRVATSKA

Društvo HUAWEI TECHNOLOGIES d.o.o., Ivana Lučića 2a, Zagreb, OIB: 86529345062, (dalje u tekstu zajedno „Huawei“, „mi“, „nas“, „naš“) poštuje Vašu privatnost. Zato smo, u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.4.2016. g. o zaštiti pojedinaca u vezi o obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i svih drugih primjenjivih zakona i propisa, donijeli Pravila o privatnosti (dalje u tekstu „Pravila“) u kojoj objašnjavamo kako obrađujemo vaše osobne podatke prilikom registracije i korištenja našeg Korisničkog foruma Huawei Hrvatska. The Company HUAWEI TECHNOLOGIES d.o.o., Ivana Lučića 2a, Zagreb, OIB: 86529345062, (hereinafter jointly as: “Huawei”, “we”, “us”, “ours”) respects your privacy. Therefore, we have, in line with the EU Regulation on the Protection of Natural Persons with regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data, repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), Act on Implementation of General Data Protection Regulation (GDPR) and all other applicable legislation, adopted the Privacy Policy (hereinafter: the “Privacy Policy”) which explains how we process your personal data when registering and using our User Forum Huawei Hrvatska.
Ova Pravila primjenjuju se samo na registrirane članove Korisničkog foruma Huawei Hrvatska. The Privacy Policy applies only to registered users of the User Forum of Huawei Hrvatska.

1. Koje osobne podatke prikupljamo od Vas prilikom registracije?

1. What personal data is collected when registering to the User Forum?

Registracijom na Korisnički forum Huawei Hrvatska pristajete na prikupljanje i obradu sljedećih osobnih podataka:
  • Ime i prezime
  • E-mail adresa
By registering to the User Forum Huawei Hrvatska you give your consent for collection and processing of the following personal data:
  • Name and surname
  • E-mail address

2. Prikupljanje i obrada osobnih podataka članova Korisničkog foruma

2. Collection and processing of personal data of members of the User forum

Osobne podatke o članovima foruma prikuplja i njihovom obradom upravlja društvo HUAWEI TECHNOLOGIES d.o.o., Ivana Lučića 2a, Zagreb, OIB: 86529345062, kao Vlasnik foruma, odnosno ovlašteni administratori foruma u ime Huawei-a. Personal data on members of the forum are collected and processed by the company HUAWEI TECHNOLOGIES d.o.o., Ivana Lučića 2a, Zagreb, PIN (OIB): 86529345062, as the Owner of the forum, i.e. the authorised administrators of the forum on behalf of Huawei.

3. Svrha obrade osobnih podataka

3. Purpose of processing your personal data

Vaše ime i prezime te e-mail adresu koristimo samo kao sredstvo identificiranja profila na Korisničkom forumu.
Huawei neće učiniti Vaše osobne podatke dostupnim niti jednoj trećoj strani, osim u slučaju kada se ti podaci moraju pružiti tijelima javne vlasti u skladu sa primjenjivim propisima.
Your name and surname and e-mail address is used only as an identifier of the profile on the User forum.
Huawei will disclose your personal data to any third party, except when the data is to be provided to public authorities in accordance with the applicable legislation.

4. Pohrana Vaših osobnih podataka i prijenos (izvoz) osobnih podataka izvan Hrvatske

4. Storage of your personal data and transmission (export) of your personal data outside Croatia

Osobne podatke prikupljene prilikom registracije na Korisnički forum čuvamo na mrežnim serverima tvrtke Hetzner Online GmbH sa sjedištem u Njemačkoj. Personal data collected at registration to the User forum are stored on network servers of the company Hetzner Online GmbH with registered office in Germany.

5. Pristup i izmjena vaših osobnih podataka

5. Access and rectification of your personal data

Vašim osobnim podacima možete pristupiti i izmijeniti ih u svako doba, putem ovog linka

Alternativno, možete poslati e-mail na servis@huaweiforum.hr
You may access and rectify your personal data at any time, on this link

Alternatively, you may send an e-mail to servis@huaweiforum.hr

6. Način podnošenja zahtjeva za brisanjem profila/osobnih podataka

6. Method of requesting the erasure of forum profile/personal data

Vaš zahtjev za brisanje korisničkog profila/osobnih podataka na korisničkog forumu možete predati putem e-maila servis@huaweiforum.hr

Vrijeme kada je zahtjev za brisanje zabilježen na serveru, odnosno kada je e-mail pristigao na adresu administratora foruma, smatra se trenutkom zaprimanja zahtjeva za brisanje.
You may file your request for erasure of user profile/personal data on the User forum by sending email request to servis@huaweiforum.hr

The time when the request for erasure is recorded on the server, i.e. when the e-mail is received to the address of the forum administrator, is considered as the moment of receipt of erasure request.

7. U kojem roku možemo obrisati Vaše osobne podatke?

7. What is the deadline for erasure of your personal data?

Prikupljene osobne podatke možemo obrisati odmah po primitku zahtjeva za brisanjem osobnih podataka. Međutim, u određenim situacijama, potrebno je određeno razumno vrijeme za obradu zahtjeva za brisanjem podataka. U tim slučajevima, osobni podaci biti će izbrisani unutar 24 sata od zabilježenog zahtjeva na serveru. We can delete the collected personal data immediately upon receiving the request for erasure of your personal data. However, in certain situations, a certain reasonable amount of time will be necessary for erasure. In those cases, the personal data will be deleted within 24 hours from the received request on the server.
Registracijom na Korisnički forum Huawei Hrvatska pristajete na naše Uvjete korištenja, dio kojih je su i ova Pravila o Privatnosti. By registering to the User Forum Huawei Hrvatska you accept our Terms of Use, which include the Privacy Policy.
VAŽNO: Ovo je izjava o privatnosti vezana uz Huawei Forum internet stranicu. Za više informacija molimo posjetite https://consumer.huawei.com/hr/legal/privacy-policy/ IMPORTANT: This privacy statement is about privacy commitment of the Huawei Forum website. For more information please read https://consumer.huawei.com/hr/legal/privacy-policy/